שאלוני ביקורת פנימית בנושאי הגברת הבטיחות בדרכים

After the auditors are done with your business, you can have some fun playing your favorite games at Australian online casinos.

500018לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הכריזה על פרויקט כלל-ארצי, שתכליתו הגברת הבטיחות בדרכם ומניעת תאונות בדרכים. המבקרים הפנימיים של אירגונים מכל מגזרי המשק במדינה, קיבלו על עצמם לכלול בתוכנית העבודה לשנת 2000 עריכת ביקורות או בדיקות מעקב (אחר ביקורות קודמות) בנושאי הגברת הבטיחות.

בלשכת המבקרים הפנימיים הוקם צוות להכנת שאלונים וקווים מנחים לעריכת הביקורות בתחום נכבד וחשוב זה, בהשתתפותם של מר עדי שביט – מבקר שירותי בריאות כללית, נשיא לשעבר ויו”ר המועצה המקצועית של הלשכה – יו”ר הצוות, והחברים בו: הגב’ שלומית רובין, עו”ד – מבקרת עיריית ירושלים; ד”ר רון אבני – מבקר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מר אפרים אדלמן – מרכז ביקורת, משרד מבקר שירותי בריאות כללית; מר אורי כנרתי – המבקר הפנימי של מחלקת עבודות ציבוריות (מע”צ) משרד התחבורה; מר ישראל ליבוביץ – מבקר פנים ראשי – אגד – אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע”מ; מר ארנון פורת – מבקר הפנים של חב’ אבנר – איגוד לביטוח נפגעי רכב בע”מ; ורס”ן בני בוים – קצין בטיחות בדרכים בצה”ל.

הצוות – לאחר שנועץ עם שורה נכבדה של יועצים מקרב ראשי יחידות ביקורת פנימית בארץ, ולאחר שבא גם בדברים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועם מכון התקנים הישראלי – הכין שני שאלוני ביקורת בנושא הנדון: “שאלון מס’ 1/2000 – שאלון ביקורת כלל-מערכתית בנושא הגברת הבטיחות בתנועה ומניעת תאונות דרכים באירגון”; ו”שאלון מס’ 2/2000 – שאלון ביקורת מקוצר בנושא הגברת הבטיחות בתנועה ומניעת תאונות דרכים ע”י האירגון”. השאלונים הופצו לידיעת חברי הלשכה ב”איגרת לחבר” מס’ 4 לשנת 2000, והם כלולים באתר זה.

באתר זה נכללו גם שני שאלונים נוספים, שהכנתם הסתיימה ביום 18 ספטמבר 2000: שאלון ביקורת מס’ 3/2000 בנושא הגברת הבטיחות ומניעת תאונות דרכים בדרכים ובשטחים פנימיים בחצרות של האירגון/החברה (שאלון, המכוון לבטיחות בדרכים הפנימיות בקמפוסים של חברות ואירגונים גדולים), ושאלון ביקורת מס’ 4/2000 – הגברת הבטיחות בדרכים ומניעת תאונות דרכים ברשויות המקומיות (הדגשים הנדסיים אחרים)”. כמו-כן, הצוות מתכנן להכין “שאלון ביקורת בתחום החינוך להגברת הבטיחות בדרכים”. במקביל, הצוות והנהלת הלשכה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מארגנים יום עיון בנושא לחברי הלשכה.

למותר לחזור ולציין את חשיבותו של הפרויקט, מכל בחינה שהיא, ואנו מברכים את הלשכה, את נשיאה – מר שלמה קלדרון, את חברי הלשכה, את משרד התחבורה, את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, את מכון התקנים הישראלי, ואת הגופים האחרים שמסייעים בנדון – על שיתוף פעולתם להגשמתו של הפרויקט.

בכבוד רב,