“אין לך היכולת לבקר את עבודתי ומה אתה מבין בנושא המבוקר?”

(דוגמא לתגובת מבוקרים בפגישתם הראשונה עם המבקר)500019

“לא נכון!”

השיטה המוצגת בספר זה מקנה את הכלים והיכולות לביצוע ביקורת מובנית”

(שלומית גלר ודן נתניהו).

 הספר בוחן, מנתח ומתייחס אל עבודת הביקורת המודרנית כאל פרויקט, דהינו – משימה חד פעמית בעלת אבני דרך, נקודות התחלה וסיום ברורות.

גישת המחברים מתייחסת לעבודת הביקורת כאל אירגון ושיפור שיטות. הספר מלמד את המבקר לבחון את נושא עבודתו לפי שיטה מערכתית כוללת, מהמאקרו אל המיקרו, בגישת Top-Down ומתוך התייחסות והשוואה בין הנורמה למצב הרצוי.

 למי מיועד הספר?

ספר זה מיועד למבקרים ולאנשי מקצוע, לדרגי הניהול השונים בארגון ובכללם דירקטורים וחברי ועדות ביקורת, וכן לסטודנטים, במטרה לסייע בהבנת מהות הביקורת הפנימית ועקרונותיה, מקומה באירגון, תרומתה להשגת יעדיו וחשיבותה לעצם קיומו.

הספר נועד גם לקהל הרחב ולפיכך הוא מתאר מושגים בסיסיים ומסביר בצורה פשוטה, בליווי דוגמאות, את העקרונות והגישות המעשיות להצגת ממצאים, מסקנות והמלצות הביקורת.

 הספר מסייע בתרגום העקרונות לשפת המעשה בגיבוש, כתיבה ועריכה של דוח ביקורת.