מהו מבקר פנימי מוסמך

מבקר פנימי מוסמך CERTIFIIED INTERNAL AUDITORS  ובקיצור – CIA, הוא מבקר פנימי מקצועי שעמד בבחינות ההסמכה הבינלאומיות מטעם לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.

אדם שעמד בהצלחה במבחני ה-CIA , הדבר מעיד על כך שהוא נחשב בקיא ומורשה לעסוק במקצוע וזאת על-ידי הלשכה הפרופסיונלית המובילה את המקצוע בעולם, לרבות עדכונו והתפתחותו עבור העוסקים בו בעולם כולו.

מסיבה זו, בארה”ב ובמרבית ארצות העולם, מוכר ומבוקש בעל תואר זה על ידי הגופים הציבוריים והעסקיים ועל ידי ארגונים המבקשים להעסיק  ולמנות מבקר פנימי.

ההסמכה בביקורת פנימית CIA ניתנת לאדם שעמד בהצלחה בבחינות ההסמכה הנערכות ע”י לשכת האם האמריקאית.

 בשנות ה – 80 וה– 90 ,  הצליחו רק מעטים בישראל לעמוד בבחינות ולרכוש את התואר  C.I.A.

כל הקורסים וההשתלמויות שנערכו ואפילו קיום בחינות, לא זיכו את המתלמד בתואר מבקר פנימי מוסמך, וזאת כיוון שלא עמד בבחינות C.I.A.

גם מבקר פנימי ששאף לעמוד בבחינות לפי דרישות לשכת האם, נתקל בקשיים. בין היתר כי חומר הבחינה התבסס ברובו הגדול על רקע לא ישראלי, לא על מבנה חברתי וכלכלי של המשק הישראלי.

 כמו כן הבחינות נערכו בשפה האנגלית, שלא כל מבקר פנימי שולט בה במידה כזאת שיוכל לכתוב את הבחינות באנגלית.

 לשכת המבקרים הפנימיים עשתה מאמצים רבים לתיקון המצב המתואר לעיל, ובשנת 1993 הצליחה לחתום על הסכם עם לשכת האם (באמריקה) לפיו:

א.               לשכת האם מסמיכה את הלשכה הישראלית לערוך מבחני הסמכה לתואר C.I.A בינלאומי.

ב.               המבחנים יתקיימו בשפה העברית.

ג.                 הלשכה תשותף בהתאמת החומר והתכנים של המבחנים למציאות הישראלית.

ד.               הלשכה בישראל תכין חלק מן השאלות לנרשמים לבחינה בישראל ובסמכותה יהיה לבדוק חלק מהבחינה.

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל גבשה תוכנית הכנה ייחודית למבקרים פנימיים מנוסים, בעלי ידע במקצועות הרקע. התוכנית מתמקדת בתוספות ועדכונים בנושאים השונים ומאפשרת בסיומה לגשת לבחינות ההסמכה.