הביקורת הפנימית במגזר הקיבוצי חוג המבקרים הפנימיים בהתיישבות

500012הפגישה תתקיים ביום ג’ 19/12/00 בבית התק”מ באפעל – אולם הישיבות קומת קרקע בבניין מס’ 24 רח’ היסמין 1 רמת אפעל

סדר היום:

 8:30     9:00                 התכנסות הרשמה וכיבוד

9:00     10:00                “דילמות בעבודת הביקורת:

                                    המרצה: בועז ענר רו”ח CIA – משנה למנכ”ל מבקר המדינה

10:00    11:00                “גיבוש ממצאי הביקורת ועריכתה”

                                    המרצה: בועז ענר רו”ח CIA – משנה למנכ”ל מבקר המדינה

11:00    11:15                הפסקה

11:15    12:15                “הביקורת ותרומתה בעיני המבוקרים”

                                    פנל בהנחיית יאיר שביט – המכון לייעוץ ארגוני

                                    בהשתתפות מנהל מפעל קיבוצי, מזכירות/ים ורכזי משק

12:15    12:30                שיחת סיכום

החוג מיועד למבקרי פנים בקיבוצים ובמושבים, במפעלים האזוריים, בתאגידים בבעלות קיבוצים, ליושבי ראש וחברי ועדות ביקורת בקיבוצים ובמושבים

עלות למשתתף (כיסוי הוצאות) 40 ש”ח