רשם העמותות אוהב עמותות?

500002עמירם בוגט,עו”ד – רשם העמותות

 במהלך השנה שחלפה, גרמו פרסומים רבים לפגיעה קשה בתדמיתן של העמותות בישראל. פרשת העמותות, שבה נצלו גורמים פוליטיים עמותות בעלות מטרות חברתיות, לשם קידום מערכת הבחירות שלהם, גילויים בדבר מנהלי עמותות אשר קבלו כספי ציבור ועשו בהם שימוש לטובתם האישית, ולאחרונה, הגילויים בדבר רמות שכר בלתי סבירות לחלוטין, המשולמות בעמותות רבות, תוך ניצול העמותה להתעשרות פרטית.

 אך בואו נבחן פסקה זו מחדש. האם האמנם הפרסומים הם אלו אשר פגעו במגזר, או שמה המעשים עצמם? ברומה, הרגו את השליה אשר בידו בשורות מרות, כאן ישראל, יש לפעול למיגור התופעה.

 המגזר השלישי בכלל, והעמותות בפרט, מהווה מגזר אשר משפר את איכות חיינו, בצורה המהותית ביותר, הנדמיין לעצמנו חיים בישראל בלי תיאטרון, סמפוניות, כדורגל וענפי ספורט אחרים, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים, מכוני מחקר, מוסדות חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מוסדות לטיפול בנכים, בילדים מוכים, בנשים מוכות, בסנגור בנושאי זכויות האדם, איכות השלטון, ושוויון? היעלה על הדעת חיים ללא חברה אזרחית מפותחת? בוודאי שמי שפוגע במגזר, פוגע באיכות חיינו.

 אז כמובן נשאלת השאלה, כיצד שומרים על המגזר? כיצד מפתחים אותו?

התשובה לכך ברורה לחלוטין, בונים אימון ציבורי.

 האמון הציבורי בעמותות הינו תנאי בל יעבור, לשם קיום החברה האזרחית. ללא אמון, אין כל אפשרות לגיוס תרומות. ללא אמון אין כל אפשרות לחקיקה מעודדת. ללא אמון אין כל אפשרות להטבות מס ואחרות. ללא אמון פגיעה בעמותות, חלוקה מגבילה, צמצום הטבות וכיו”ב הופכים לאקטים פופוליסטיים המגובים בדעת הקהל.

 המגזר אינו יכול להתקיים ללא סיוע גורמי חוץ, אם זה המחוקק, אם זה הרגולטור ואם זה האזרח, המתבקש להכניס את ידו לכיסו לטובת הזולת.

 השבוע עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק, לפיה יוגבל השכר בעמותות מתוקצבות לארבע פעמים שכר המינימום כ-12,000 ₪. הח”מ התנגד לחקיקה והמליץ על הקמת ועדה ציבורית, אשר תקבע רמות שכר מקסימליות, לגבי סוגי הפעילות והמחזור הכספי של העמותות. יוזמות חקיקה כאמור, ימשיכו לתפוס תאוצה, ככל שלא נחזיר את האמון הציבור במגזר.

 ולכן, אנחנו חייבים להעביר מסר ברור, חד משמעי שאיננו משתמע לשני פנים:

כל נכסי העמותות ישמשו אך ורק את מטרותיהן וכל מי שחורג מכלל בסיסי זה, ייענש

 הציבור חייב לדעת שיש מי שמפקח על השימוש הנעשה בכספו. הציבור חייב לדעת שעמותות לא יקבלו כספי ציבור, בלי שנבדקו ונמצאו תקינות ושהכספים מגיעים רק למטרות. הציבור חייב לדעת שכספו אינו מוסת להתעשרות פרטית של מנהלי העמותות, אם בדרך של שכר מופרז, ואם בכל דרך אחרת. אסור לטאטא תופעות אלו מתחת לשטיח. חייבים לגלותן ולהעביר מסר ברור לציבור, שהן מטופלות.

 האם רשם העמותות אוהב עמותות? בוודאי, לכן הוא מפקח עליהן. לכן הוא מזהיר מפני ניצולן לרעה. לכן הוא מעלה על סדר היום תופעות חריגות. והכל במטרה אחת, לומר לציבור, שיש מי שמפקח על כספו. להבהיר לציבור כי כל המועל בכספו, ייענש.

 והכל, כדי שהציבור יידע כי הכספים שהוא נותן לעמותות, אכן יגיעו ליעד החברתי והציבורי שלשמן נועדו, וישפרו באמת את איכות חיינו.