תכנית יום העיון

– 09:00 – התכנסות, הרשמה, כיבוד.500014

09:30 – 09:00 – מר שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.

                        מר שמואל הרשקוביץ – מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

                        מר עדי שביט – יו”ר הצוות להגברת הבטיחות בדרכים, לשכת המבקרים הפנימיים.

10:15 – 09:30 – הצגת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ודרכי עבודתה, מר שמואל הרשקוביץ –

מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

11:00 – 10:15 – מאפייני תאונות הדרכים בישראל 1995-2000 – ד”ר דן לינק, מנהל תחום בכיר תשתיות תנועה ובטיחות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים..

11:30 – 11:00 – הפסקה.

11:30-13:00 – הצגת נושאים בביקורת פנימית להגברת הבטיחות בדרכים. מנחה: מר ארנון פורת – מבקר פנימי של חברת הביטוח “אבנר”, בע”מ:

12:00 – 11:30 – פעולות הביקורת הפנימית בתחום הבטיחות – שיטות ביקורת, מודל לביקורת, נקודות לבדיקה – מר אורי כנרתי המבקר הפנימי, מע”צ.

13:00 – 12:00 – לקחי ביקורת, שאלוני ביקורת – מר שמואל טל – מבקר הריבוע הכחול.; ד”ר רון אבני – מבקר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; רס”ן בני בוים – בטיחות בתנועה – צה”ל; עו”ד שלומית רובין – מבקרת עיריית ירושלים.

14:00 – 13:00 – ארוחת צהריים.

16:00 – 14:00 –שולחן עגול, שאלות ותשובות בנושא הבטיחות בדרכים והביקורת בתחום הבטיחות בדרכים:

                        מנחה: עדי שביט – יו”ר צוות הלשכה לנושא הגברת הבטיחות בדרכים.

                        משתתפים:

                        מר שמואל הרשקוביץ – מנכ”ל הרשות הלאומית.

                        מר שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל

                        ד”ר דן לינק – מנהל תחום בכיר תשתיות תנועה ובטיחות.

                        רפ”ק חזי שוורצמן – ראש מדור הנדסה ותשתיות, אגף התנועה, משטרת ישראל.

                        מר דני רייס – מנהל אגף הבטיחות, מע”צ

16:00 – נעילת הכנס.- שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להרשם מראש