על הבחינה

*           כללית על הנבחן להוכיח יכולת הגדרה של מונחים ומושגים וציון עובדות הקשורות לאותם מושגים.500023

*           יכולת יישום והבנה של הידע הבסיסי, לרבות יכולת פתרון בעיות הקשורות לידע משולב מתחומים

      שונים.

*           מיומנות מקצועית בפתרון אירועים וסוגיות בביקורת ובנושאים אחרים הדרושים לביקורת.

הבחינה מורכבת מארבעה חלקים

חלק א’: תהליך הביקורת הפנימית

מתרכז בתורת הביקורת הפנימית, לרבות מעילות וחקירות.

המבחן כולל שאלות רב-ברירה.

חלק ב’: מיומנות בביקורת הפנימית

מתייחס להבנה ויכולת ניתוח של סוגיות בביקורת ובאופן של יצירת קשרי גומלין בין מבקר למבוקר בתהליך הביקורת. נדרש גם ידע ברמת הבנה בינונית (מונחים, מושגים, עובדות, כושר פתרון בעיות), בהתנהגות ארגונית, סטטיסטיקה ומתמטיקה.

חלק זה יחולק באופן שווה כ-50% שאלות רב-ברירה ו-50% 2-3 שאלות פתוחות.

חלק ג’: בקרה ניהולית וטכנולוגיית המיע

ארגון וניהול, טכנולוגיית המידע, ושיטות כמותיות ככלי ניהולי.

כל החלק הוא שאלות רב-ברירה ובחלקו שאלות מורכבות הדורשות ידע והבנה של החומר ויכולת פתרון בעיות חישוביות.

חלק ד’:       סביבת הביקור

בודק נושאים מסורתיים כמו חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מימון וכלכלה, שיווק וסוגיות מיסוי חוק ומשפט מקומיות

מהן דרישות ההשכלה לקבלת התואר

אקדמאים:

טופס הרשמה שאליו יש לצרף תעודת תואר ראשון B.A והעתקי תעודה מתורגמים לאנגלית ומאושרים ע”י גורם מוסמך. לשכת המבקרים בישראל הוסמכה לקבוע תחליף לתואר אקדמי מלא, כגון תעודה בראיית חשבון או בעריכת דין.