משמעותי בתהליך

500001הביקורת הפנימית בישראל נמצאת כיום בתהליך של התמקצעות יומיומית. מרכיב משמעותי בתהליך ההתמקצעות הינו לימוד תמידי המתבסס על ספרות מקצועית

 ככל שהמבקר הפנימי לומד את רזי המקצוע ונוקט שיטות מקצועיות (טכניקות וכלים) כך עולים חשיבות עבודתו וטיב דוח הביקורת המופק על ידו

(שמואל טל).

מדריך לביצוע מטלת ביקורת פנימית מתמקד בצד המעשי של הביקורת הפנימית ועניינו בביצוע מטלת ביקורת החל בסקר המוקדם ובעריכת תוכנית ביקורת לביצוע מטלה דרך עבודת השדה ועד לכתיבה ועריכת

שמואל טלהדין וחשבון על מטלת הביקורת שבוצעה

מוסמך לביקורת פנימית ולביקורת ציבורית מאוניברסיטת חיפה. עם נסיון רב בתחום המקצועי והמעשי. ב 20 השנים האחרונות מבקר פנימי של חברה עסקית ציבורית גדולה. בעבר שירת בתפקידי מטה פיקוד והדרכה בצה”ל – ח”א. סיים את שירותו בצה”ל כראש צוות ביקורת במשרד מבקר מערכת הביטחון

פעיל בלשכת המבקרים הפנימיים ישראל ומילא בעבר תפקידים שונים בלשכה לרבות מזכיר כבוד סגן נשיא ומרכז מערכת ביטאון המבקר הפנימי של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל