כנס הביקורת הפנימית 9-10 בינואר

500011

מלון הייט רג’נסי ירושלים

10/1/00 תוכנית היום השני יום ד
התכנסות והרשמה 09:00 08:00
ביקורת במוסדות ציבור גופים נתמכים ועמותות 10:00 09:00
דוד סומך, CIA – מבקר קופת חולים מאוחדת משנה לנשיא הלשכה מנחה:
עו”ד עמירם בוגט רשם העמותות משתתפים:
רו”ח דני גבאי מבקר משרד הפנים
מידע ברשת האינטרנט לרשות הביקורת הפנימית
רו”ח אמיר פלקסר, CISA חבר מועצה מרצה:
טיפול בתלונות / פניות הציבור 11:30 10:15
רו”ח דוב גלאון, CIA – מנהל המחלקה לביקורת פיננסית ולתלונות הציבור חב’ חשמל מנחה:
עוזי לבצור תא”ל (מיל.) נציב קבילות חיילים מרצה:
יזמות וקרנות הון סיכון 12:45 11:45
פילו שלמה מבקר הבנק הבינלאומי סגן נשיא הלשכה מנחה:
מר אורי מיליקובסקי – מנכ”ל OCM מרצה:
אינדקס השחיתות הבינלאומי
שלמה דולונסקי , CIA –  שירותי ביקורת פנימית חבר מועצה מנחה:
פרופ’ דוב יזראלי אוניברסיטת תל אביב יו”ר עמותת שביל ישראל מרצה:
ארוחת צהריים 14:00 12:45
אבטחת מידע פשיעת מחשבים 15:00 14:00
ד”ר אלכס איש שלום מבקר המשרד לביטחון פנים מנחה:
סנ”צ זהר מאיר ראש מפלג עבירות מחשב מרצה:
יישוב סיכסוכים באירגונים גישור וחלופות אחרות
מרדכי שנבל עו”ד סגן נשיא הלשכה והיועץ המשפטי מנחה:
ליאורה שפיץ מרצה:
מופע “הקונצרט של החיים” 16:15 15:00
טכס חלוקת מלגות ע”ש רו”ח יואל זינגר ז”ל נשיא הלשכה לשעבר
בחסות התעשיה האוירית לישראל
 CIA טכס חלוקת תעודות